Soutěž o Nej psa


KATEGORIE

Malá, střední a velká plemena (rozřazení probíhá při registraci).

REGISTRACE

Pouze na akci ve stánku Městského obvodu Plzeň 3 vedle pódia, v čase od 13.30 do 15.30 hod. (nebo po naplnění kapacity - pro každou kategorii bude registrováno max. 20 psů).

POROTA

Zástupci vedení pořadatele (Městský obvod Plzeň 3).

BODOVÁNÍ

Každý porotce hodnotí vzhled (1-5 b.), dovednosti (1-5 b.) a celkový dojem (1-5 b.); body se sčítají a vítězí pes s nejvyšším počtem bodů.

PRAVIDLA

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli pes či fena, kterého majitel nebo psovod registruje ve stánku MO Plzeň 3 (viz registrace). Psovodi se svými psy vstupují do určeného prostoru v pořadí registrace na vyvolání moderátora. Každý psovod má na vystoupení 30 sekund, které může libovolně využít, například na ukázku nacvičených povelů nebo se jen projít a představit porotě...

Během jednoho vystoupení je možné předvést pouze jednoho psa. Psovod, který má více psů, se může v každé kategorii zúčastnit pouze jednou s jedním psem.

Během vystoupení může být v rámci soutěže pes bez vodítka, na vlastní zodpovědnost psovoda.

Každý pes musí mít s sebou platný očkovací průkaz nebo podepsat čestné prohlášení o platném očkování vystupujícího psa.

Během vystoupení není dovoleno nevhodné zacházení se psem, křik, tělesné tresty či jiné psychické a fyzické napadání psa.

OCENĚNÍ

V každé kategorii budou oceněni tři nejlepší psi s nejvyšším počtem bodů.